Friendship Hospital Satkhira / Kashef Chowdhury/URBANA